Inspektion af kraner og løfteanordninger

 :

Inspektion af kraner og løfteanordninger

Inspektion skaber betydelige data, der kan bruges til at sikre sikkerheden og øge levetiden af ​​en kran eller en løfteanordning. Resultaterne kan tjene som et værdifuldt input til vedligeholdelsessystemerne og give tidlige advarsler om fremtidige problemer. Derved kan du undgå omkostninger eller - i værste fald - en nødsituation. Inspektion er mere end at overholde love og regler. En veluddannet inspektør kan straks afsløre, når kvaliteten er ikke op til standarden og har dermed positiv indflydelse på produktionen og kvaliteten af produktet.

Inspecta inspicerer alle former for kraner og andet løfteudstyr. Vi udfører inspektioner på alle niveauer lige fra designgennemgang, installation, fremstilling, modernisering, vedligeholdelse og kontrol under driften. Mange undersøgelser er obligatoriske og kræver en formel registrering, mens andre skal  imødekomme specifikke kundebehov.

Vi giver dig dygtige og erfarne medarbejdere kombineret med praktiske procedurer og entydig dokumentation. Integritet og respekt for vore partnere er afgørende for Inspecta, og vi arbejder meget tæt sammen med vore kunder.

Fordele ved inspektion af kraner og løfteanordninger


- Risikoen for skader minimeres
- Den operationelle tilgængelighed øges
- Du får et godt grundlag for planlægning af vedligeholdelse og investeringer
- Du får en høj teknisk kompetence, god service og god geografisk dækning