Inspektion af brandsikringsudstyr

 :

Inspektion af brandsikringsudstyr

Brandalarmer, brandsluknings-og røgudsugningssystemer spiller en afgørende rolle i at sikre brandsikkerhed. De kan endda redde liv - eller i det mindste bidrage til at minimere unødvendige omkostninger eller andre tab. Velfungerende systemer opdager brande og slukker dem hurtigt - eller fjerner i det mindste skadelig røg fra bygningen.

Risici og ulykker kan opstå, hvis dine brandsikkerhedssystemer ikke er vedligeholdt, kontrolleret eller anvendt korrekt. Inspecta hjælper med at garantere sikkerheden og pålideligheden af ​​deres udstyr ved regelmæssige inspektioner eller vurderinger. Vi dækker alt fra installation, inspektioner og periodiske eftersyn til tilstandsvurderinger.

I alle inspektioner bruger vi stikprøvekontroller, der er relevante for at sikre, at dit udstyr fungerer korrekt. Vi kontrollerer også, at systemet er tilpasset anvendelsen; at det har et opdateret vedligeholdelsesprogram og at vedligeholdelsen bliver udført med høj kvalitet. Efter inspektionen vil ejeren 
 modtage en rapport, som indeholder en konklusion af inspektionen samt eventuelle foranstaltninger, der måske skal træffes.

Nogle af  inspektionerne er lovmæssigt foreskrevet. Ejerne af udstyret er ansvarlige for at følge op på krav fra myndighederne. Inspecta kan også tilbyde yderligere ydelser såsom audit, erklæringer, overensstemmelseserklæringer, tilstandvurderinger. Disse er er værktøjer, der sikrer brandsikkerhed yderligere.

Fordele ved inspektion af brandsikringsudstyr
- Øger brandsikkerhed
- En hjælp til at undgå omkostninger som følge af dårligt fungerende hardware
- Følger op på korrekt anvendelse af udstyr
- Sikrer, at dine systemer opfylder de lovmæssige krav