Energideklaration

Hovedformålet med en energideklaration er at reducere energiforbruget i bygningen. Energideklarationen beskriver, hvor effektivt ejendommen er ud fra et energimæssigt synspunkt og giver forslag til øget energieffektivitet og bedre indeklima.

Med en energideklaration får du et overblik over energiforbruget i ejendommen og over de ting du kan gøre for at reducere energiforbruget. Energideklarationen giver mulighed for sammenligning med tilsvarende bygninger og giver råd og anbefalinger om omkostningseffektive uden at gå på kompromis med indeklimaet.

Inspecta er akkrediteret til at lave energicertifikater og udfører opgaver med uddannede energieksperter. Ved en energideklaration inspicerer vi bygningen og dens tekniske systemer til opvarmning, ventilation og køling. Vi opmåler bygningens opvarmede overfladetemperatur og indsamler data for varme, el og vand. Deklarationen indeholder oplysninger om undersøgelser af ventilationkontrol og radon.

Energideklarationen udgør et grundlag for at ansøge om tilskud eller statsstøtte til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

EU-direktiv om at mindske og begrænse kuldioxidemissionerne gav anledning til en lov om energi i bygninger (2006:985).


Fordele ved energideklarationer

- Giver status over bygningens klimatskal
- Giver et grundlag til budgettering af forebyggende vedligeholdelse
- Giver overblik over omkostningseffektive foranstaltninger til at mindske energibehovet til opvarmning af bygningen
- Kan fremsætte forslag til en anden form for opvarmning, der sænker bygningens CO2-belastning