Certificering af trykbærende udstyr og skibe

 :

Certificering af trykbærende udstyr og skibe

Trykbærende udstyr er en gruppe af forskelligartede krævende og potentielt farlige enheder. Derfor har EU udviklet direktiver, der sammen med den nationale lovgivning giver strenge krav til mekanisk sikkerhed, holdbarhed og operativ sikkerhed. Direktivet vedrører emner såsom skibe, beholdere til lagring under tryk, varmevekslere, dampgeneratorer, kedler, industrielle rørsystemer, sikkerhedsanordninger samt trykbærende tilbehør. Der skal tages hensyn til såvel Sikkerhedskrav som andre krav allerede i projekteringsfasen for nyt trykbærende udstyr.

Inspecta tilbyder produktcertificering som et uafhængigt bemyndiget organ. Certificering viser, at dit udstyr opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, der dækker design, fremstilling og afprøvning. Hvis dit produkt opfylder passende overensstemmelsesvurderingsprocedurer eller producentens kvalitetssystem har fabrikanterne ret til at mærke deres produkter med CE-mærke - et internationalt signal om kvalitet, tillid og sikkerhed.

Alt i alt er eksperthjælp nødvendig for at garantere sikkerheden og overholdelse af kravene. I certificeringsprocessen kontrollerer Inspecta, at de tekniske konstruktionstegninger opfylder kravene, og at enheden er bygget i henhold til standarder og forskrifter. Før tildeling af certifikatet kontrollerer Inspecta desuden, at det trykbærende udstyr opfylder alle krav.

Derudover tilbyder Inspecta dig en hel portefølje af inspektion, afprøvning og attestering for at sikre kvaliteten og sikkerheden af ​​dit udstyr i hele dets levetid. For eksempe periodiske eftersyn, ikke-destruktiv afprøvning, manglende undersøgelser og livscyklusvurderinger hjælper dig med at holde udstyret sikkert og i god stand, så længe du ønsker det i drift.

Fordele


- Sørger for sikkerheden for mennesker og miljø
- Sikrer produkternes overensstemmelse
- Fremmer høj kvalitet i design- og fremstillingsfase
- CE-mærket gør det muligt for den internationale handel, fremmer konkurrenceevnen og sikrer fri bevægelighed for produkter inden for EU og EØS-markedet (i alt 30 lande). Derved kan salget fremmes.