Certificering af måleinstrumenter

 :

Certificering af måleinstrumenter

Der er mange typer måleinstrumenter på markedet i dag. Disse instrumenter bruges indenfor handel. Derfor er der visse krav, der skal være opfyldt for at garantere korrekte målinger. For at sikre dette er alle instrumenter, der produceres indenfor "Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)" nødt til at følge de love og regler, der er baseret på direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter (MID) eller direktiv 2009/23/EC om ikke-automatiske vægte (NAWI).

Det centrale krav i direktiverne er et produkts overensstemmelsesvurdering, der udføres af et bemyndiget organ som Inspecta. Vi tilbyder producenter en bred vifte af ydelser såsom EF-typeafprøvning, vurdering af kvalitetsstyringssystemer og produktverifikation. Disse vurderinger hjælper producenter med at sikre, at deres produkter er af høj kvalitet og i overensstemmelse med disse europæiske direktiver.

Som tegn på en upartisk certificering påføres et CE-mærke på måleinstrumentet. Instrumenter, der er godkendt af Inspecta, kan anvendes i alle lande i EU uden lokale godkendelsesprocedurer. Inspecta understøtter alle producenter af måleinstrumenter med kontrol, der sikrer pålideligheden af ​​målingerne under anvendelse.

Fordele

- Sikrer kvaliteten af ​​måleinstrumenterne
- Hjælper fabrikanterne med at sikre overensstemmelse med reglerne
- Sikrer korrekte målinger fra instrumenter, når de er i brug
- Aktiverer og hjælper med international handel, fremmer konkurrenceevnen og sikrer fri bevægelighed for produkter inden for EU og EØS-markedet (i alt 30 lande)