Certificering af kabelbaner

 :

Certificering af kabelbaner

Mange mennesker er bange for højder og dermed også bange for at bruge kabelbaner såsom skilifte. Derfor er det godt at vide, at før nye tovbaner kommer på markedet i EU, skal alle producenter sikre, at deres kabelbaner opfylder kravene i "Kabelbaner direktiv 2000/9/EF." Dette sikres gennem produkt-certificering.

Det betyder, at et bemyndiget organ som Inspecta godkender produkter, før producenten udbyder disse til salg. Så uanset, om du vil lave tovbaner eller købe en til dit projekt, kan du være sikker på, at det er sikkert, når en af vore certifikater følger med.

Inspectas ydelser omfatter ski-og stolelifter og gondoler, der betjenes med ét transportreb. Vi udfører EU type-afprøvninger samt produkt- og enhedgodkendelser af sikkerhedskomponenter (modul B, F og G). Inspecta tilbyder også afprøvning af udstyr og materialer, klemmer og reb.

Det vigtigste formål med direktiv 2000/9/EU er at fremme sikker konstruktion og drift af alle tovbaneanlæg i hele EU. Direktivet gælder for alle tovbaneanlæg, der skal transportere personer. Det skal opfylde de nationale bestemmelser om konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af delsystemer og sikkerhedskomponenter af sådanne systemer.

Produktcertificering fremmer høj kvalitet i fremstillingsfasen. Det sikrer, at tovbaner opfylder alle krav med hensyn til sundhed, sikkerhed og forbrugerbeskyttelse. I EU og EØS-lande er det også en stor fordel, at CE-mærkede produkter kan bevæge sig frit over grænserne og ikke skal godkendes separat i hvert land. Dette fremmer konkurrenceevnen for eksporterende virksomheder.

Fordele ved certificering af kabelbaner

  • Sikrer, at svævebaner er sikre for passagererne
  • Fremmer høj kvalitet i produktionsfasen
  • Sikrer produkternes overensstemmelse
  • Giver mulighed for international handel, fremmer konkurrenceevnen og sikrer fri bevægelighed for varer inden for EU og EØS-markedet (i alt 30 lande)
  • Giver værdifulde oplysninger til fabrikanter