Certificering af Passager-og godselevatorer og deres sikkerhedskomponenter

 :

Certificering af Passager-og godselevatorer og deres sikkerhedskomponenter

Nye elevatorer eller lifte ikke kan fremstilles eller lanceres på det europæiske marked uden reglerne i Lift Safety (direktiv 95/16/EF) er fulgt. Et af kravene i direktivet er produktcertificering. Dette betyder, at produktet skal vurderes og godkendes af et bemyndiget organ som Inspecta.

Inspecta gennemfører EF-typeprøver for person- og godselevatorer. Dette er målrettet til fabrikanter af personelevatorer og løfteudstyr. Direktivet gælder for alle elevatorer, der er beregnet til personer samt enhver elevator, som mennesker har adgang til. Formålet med direktivet er sikkerhed - fælles regler sikrer et højt kvalitetsniveau i såvel design som i produktion af elevatorer i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Men produktcertificering betyder også, at et produkts kvalitet sikres i produktionsfasen. Det gavner både køber og producent. Produkter godkendt af Inspecta behøver ikke at være godkendt separat i forskellige EU-og EØS-lande, hvilket fremmer konkurrenceevnen for producenterne. Typeprøver er på verdensplan anerkendt som en indikator for sikkerhed. Dette er til gavn for virksomheder, der eksporterer varer uden for EU / EØS-området.

Ud over den obligatoriske produktcertificering i henhold til elevatordirektivet tilbyder Inspecta også uvildig produktcertificering af liftkomponenter. Denne service giver dig som producent midler til at sikre produkternes overensstemmelse og er med til at bevise dette overfor dine kunder.

Fordele

- Sikrer, at elevatorerne er sikre for passagererne
- Fremmer høj kvalitet i produktionsfasen
- Sikrer produkternes overensstemmelse
- Giver mulighed for international handel, fremmer konkurrenceevnen og sikrer fri bevægelighed for produkter inden for EU og EØS-markedet (i alt 30 lande)
- Giver værdifulde oplysninger til producenten