Produktcertificering

 :

Produktcertificering

I henhold til direktiver er produktcertificering, der er foretaget af et bemyndiget organ som Inspecta, en forudsætning for, at nye produkter komme ind på markedet. For eksempel sikrer en inspektør overensstemmelse mellem elevatoren og forskellige sikkerhedskomponenter for muliggøre lanceringen af en ny model.

At være bemyndiget organ betyder, at virksomheden er godkendt til at udføre overensstemmelsesvurderinger i henhold til visse direktiver. Anmeldelsen er gyldig i og godkendt af alle EU-medlemsstater.

Hvor er Inspecta bemyndget:

Inspecta er godkendt som bemyndiget organ i de beskrevne markedsområder. Det bemyndigede organnumre kan findes på de lokale sider ved at klikke på landets navn.

Directive Denmark Estonia Finland Latvia Lithuania Norway Sweden
Varmtvandskedler (92/42/EEC)     Checkbox        
Elevatorer (95/16/EC) Checkbox Checkbox Checkbox Checkbox Checkbox   Checkbox
Trykbærende udstyr (97/23/EC) Checkbox Checkbox Checkbox Checkbox   Checkbox Checkbox
Transportabel trykbærende udstyr (99/36/EC) Checkbox Checkbox Checkbox Checkbox     Checkbox
Tovbaneanlæg til transport af personer (2000/9/EC)     Checkbox        
Direktiver vedr. måleinstrumenter(2004/22/EC)     Checkbox        
Maskineri (2006/42/EC)     Checkbox       Checkbox
Ikke automatiske vægte 2009/23/EC (ex-90/384/EEC)     Checkbox        
Simple trykbeholdere 2009/105/EC (ex-87/404/EEC)   Checkbox Checkbox       Checkbox
Gasapparater 2009/142/EC (ex-90/396/EEC)   Checkbox          
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC (ex-73/23/EEC)   Checkbox          
Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC   Checkbox          
Konstruktionsprodukter 89/106/EEC   Checkbox Checkbox Checkbox      

Bemyndiget organ - professionelle, internationale og anerkendt

Inspectas kvalifikationer med akkreditering gives af de lokale myndigheder i hvert enkelt land (se listen og links nedenfor). Udover inspektioner defineret i EU-direktiver er vi tredjepart i andre inspektioner. Dette gør os i stand til at kontrollere kvaliteten af en virksomheds drift og produkter.

Som et bemyndiget organ arbejder Inspecta i samarbejde med fabrikanter, importører og sælgere. Vort omfattende globale netværk når kunder over hele verden. Inspecta er medlem af organisationen af europæiske kontrolorganer CEOC (Confédération Européenne des Organismes de Contrôle) og af AEAO (Association of European Assay kontorer). Derudover er Inspecta medlem af IQnet, den internationale certificering netværk.

Vi anvender et kvalifikationsprogram i overensstemmelse med vor egen kvalitetshåndbog, hvilket sikrer den fortsatte udvikling af vort personales faglige kvalifikationer. Vort personales store ekspertise og mangeårige erfaring sikrer, at vore ydelser er effektive og at definerede tidsplaner opfyldes. En af vore styrker er international know-how og et omfattende netværk af flere distriktskontorer i Finland, Sverige, Norge og de ​​baltiske lande.