Miljømæssig certificering af Management System

 :

Miljømæssig certificering af Management System

En miljøcertificeret ISO 14001 giver de rigtige værktøjer til forbedring og vidner om en ansvarlig holdning til miljøspørgsmål. I dag understreges betydningen af ​​globale og miljømæssige spørgsmål konstant. Respekten for miljøet kan give konkurrencemæssige fordele. For eksempel er effektiv brug af råstoffer og energi godt for miljøet, men reducerer også driftsomkostninger.

Et certificeret miljøledelsessystem hjælper med at forbedre processer og praksis: for eksempel at overholde lovgivningen; at erkende risici og miljømæssig effekt samt at opstille miljømål og målsætninger fra et langsigtet perspektiv. Klar definition af ansvarsområder og personalets færdigheder og miljøbevidsthed er ligeledes vigtige.

Et ISO 14001-certifikat er nyttigt i forhold til forebyggelse af brand og letter arbejdet med at få tilladelser. 

Virksomheder, der er certificeret af Inspecta repræsenterer hele spektret fra sværindustri over serviceerhverv til offentlige tjenester. Årlig revision støtter løbende forbedringer af miljøledelsessystemet.

Fordele

- Ændrer tanker om miljømæssige tiltag 
- Hjælper med at overholde lovgivningen i hele verden
- Øger omkostningseffektiviteten
- Forbedrer risikostyring
- Er et stærkt signal om ansvarlighed
- Støtter dig i brand building
- Fremmer personalets miljøbevidsthed og deltagelse