Certificering af kvalitetsstyringsystemer

 :

Certificering af kvalitetsstyringsystemer

Kvalitetsstyring er vigtig for alle organisationer. Det hjælper til at analysere processer og kundernes behov. Troværdighed og anerkendelse af et velfungerende kvalitetsstyringssystem kan nås gennem certificering.

ISO 9001 er verdens mest kendte kvalitetsstandard og den mest udbredte lederskabsmodel. Det er et fremragende værktøj til at forbedre dine processer (dvs. arbejdsmetoder, beslutningsprocedurer og ansvarsområder) og lederskab i alle organisationer indenfor alle forretningsområder. Et ISO 9001-certifikat viser, at din virksomhed fungerer effektivt på en systematisk og kundeorienteret måde. Årlig revision fungerer som grundlag for yderligere udvikling og vedligeholder certifikatets gyldighed.

Inspectas eksperter har stor erfaring med at anvende internationale standarder. Kvalitetsstyringssystemer kan integreres som en del af din virksomheds eksisterende operativsystem.

Fordele

- Understøtter løbende forbedringer af din organisation og drift
- Hjælper med at opfylde forventninger til din udvikling, produktion og levering af produkter og serviceydelser
- Anerkendt over hele verden - 
 bidrager til at tackle den globale konkurrence
- Et gyldigt eksternt bevis på din dedikerede indsats for kvalitet
- Forbedrer medbestemmelse, kendskab til kundernes behov og tydeliggør ansvarsfordeling
- Forbedrer risikostyring
- Et værktøj til at forbedre relationer til leverandører