Certificering

 :

Certificering

Certifikater er bekræftelse på, at kvaliteten af ​​dine produkter, dine systemer og dit personale er i overensstemmelse med internationale, nationale eller lokale krav. De er også en selvstændig erklæring fra en tredjepart som bevis på din dedikerede indsats for at sikre sikkerhed, bæredygtighed og evne til at levere dine produkter og tjenester på den bedst mulige måde.

Certifikater til managementsystemer, produkter og personale

Inspecta udfører certificering inden for tre områder: managementsystemer, produkter og personale. Et certificeret ledelsessystem er et værktøj, der understøtter løbende forbedringer af din organisation og drift og hjælper til med at opfylde dine kunders forventninger om produkter og tjenester på en god måde. Inspectas ydelser omfatter blandt andet certificering i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø), OHSAS arbejdsmiljø og sikkerhed og EN 50001 (energi).

Vi kan udstede produktcertifikater og kvalitetssikring af produktionen for at få dit udstyr CE-mærket eller med henblik på at opfylde andre produktkrav af lokale eller nationale myndigheder. Inspecta er en organisation, der anvender mange EU-direktiver.

For at bekræfte din personales kompetence udsteder Inspecta personalecertifikater  for svejseresvejsekoordinatorer og inspektører samt operatører inden for mange forskellige sektorer.

Sammen med vore certificeringseksperter kan du øge den konkurrencemæssige fordel af din organisation.