Test af varmevekslere

 :

Test af varmevekslere

Varmevekslere er vitale elementer i mange procesanlæg. Normalt de er af bimetal konstruktion og bruges med forskellige kemikalier ved høje temperaturer. I disse betingelser kan korrosion, revner, erosion, udtynding og andre skader opstå under drift. Med stadig større fokus på sikkerhed, miljø- og driftsomkostninge er fordelene, der opnås ved inspektioner og tilstandsovervågning indlysende.

Inspecta hjælper dig med at maksimere ydeevne og træffe de rigtige foranstaltninger på det rette tidspunkt. Undersøgelse og tilstandsovervågning af varmevekslere udføres med forskellige teknikker. Valg af den bedste teknik for dig afhænger af dine mål: fabrikationskontrol, forebyggende inspektion under drift eller inspektion på grund af mangler såsom en lækage.

En væsentlig del af vor løsning er afprøvning med ikke-destruktiv (NDT) metode. For eksempel kan et unødvendigt produktionsstop medføre omkostninger og trykprøvning være undgået. Inspecta tilbyder dig metoder såsom IRIS og hvirvelstrømstest, som giver hurtige resultater, når der skal findes defekter, der truer sikker brug af din varmevekslerslange.

Under hensyntagen til kundens behov gennemfører vi produktudvikling og planlægger de bedste måder at udføre inspektioner. Nøje kortlægning af vigtige områder og kritiske komponenter sikrer en god brugervenlighed og minimale afbrydelser i produktionen.

Inspecta bruger de nyeste metoder og teknikker til din fordel, så du kan planlægge frem i tiden og har inspektioner, når det bedst passer dig. Derved er du sikker på, at dit udstyr er sikkert til næste inspektion skal foretages . De fleste fordele kan opnås i tæt samarbejde med vore inspektører, tekniske konsulenter og dig som kunde. Sammen kan vi for eksempel producere forebyggende og risikobaseret vedligeholdelse og eftersyn for fremtiden.

Fordele ved afprøvning af pladevarmevekslere


- Registrerer hurtigt korrosion og andre skader
- Forhindrer udslip, ulykker mv, der er skadelige for sundhed og miljø
- Hjælper dig med at foretage den rette vedligeholdelse  det rigtige tidspunkt
- Du sparer omkostninger og maksimerer produktionstiden
- Giver dig mulighed for at holde din varmeoverførselsevne på det niveau, der er foreskrevet