Test af generatorer

 :

Test af generatorer

Ikke planlagte driftsstop resulterer i tab af rentabilitet. Generatorer og komponenter, der har nået udrangeret status, kan ikke fortsætte med sikker og pålidelig drift. Forebyggende vedligeholdelse og velgennemtænkt asset management er nøglen til produktiv oppetid og sikkert for mennesker og miljø.

Inspecta tilbyder ydelser, der hjælper til at styre og optimere levetiden af dine maskiner. Store igangværende maskiner er også udsat for mange former for vibrationer som følge af mekaniske, elektriske eller hydrauliske problemer. Når grunden til ​​vibrationer er opdaget, er det vigtigt at afskaffe den.

I alle tilfælde er det vigtigt for dig at vurdere hver enkelt maskines tilstand og identificere nye problemer før en skade eller ulykke opstår. Her er Inspectas NDT (ikke-destruktiv prøvning) og tilstandsovervågning nødvendige. Fejl kan findes med stor pålidelighed med vore avancerede NDT-metoder. De fleste udfordringer i forbindelse med tilstandsovervågning kan klares, når NDT-inspektioner og vibrationsovervågning kombineres i en permanent, omkostningseffektiv løsning. Inspecta udvikler konstant nye applikationer til overvågning med henblik på at understøtte vore kunders beslutningsproces med præcise oplysninger om beskadigede mekanismer.

Sammen med vore kunder kan vi planlægge de bedste måder at foretage inspektioner og modernisere omkostningseffektivt. Med præcise oplysninger fra inspektioner, omhyggelig planlægning og projektstyring hjælper vi til at målrette vedligeholdelse på det rigtige tidspunkt. De fleste fordele kan opnås i tæt samarbejde med vore inspektører/tekniske konsulenter og dig som kunde. Sammen kan vi designe og skabe forebyggende og risikobaseret vedligeholdelse samt planlægge fremtidige eftersyn.

Fordele ved afprøvning af generatorer


- Øger tilgængelighed og pålidelighed
- Øger rentabilitet på grund af færre uplanlagte driftsstop og minimale afbrydelser
- Øger sikkerheden
- Giver dig præcis information til vedligeholdelsesplaner og -handlinger
- Vurderer tilstanden af ​​din generator og dens komponenter, identificerer de mest kritiske dele
- Hjælper dig med at administrere aktiver mere effektivt
- Forhindrer ulykker, der kan skade mennesker og miljø