SLOFEC

Mætning af hvirvelstrøm - lav frekvens

Angreb af korrosion angriber medfører høje omkostninger for industrien hvert år. Konsekvenserne af korrosion kan være betydelige produktionstab, risiko for miljøforurening og risici for  medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det er derfor vigtigt, at korrosionsangreb opdages så tidligt som muligt.

SLOFEC er en pålidelig metode til påvisning af korrosion og giver på et tidligt tidspunkt advarsel, hvorved omkostningskrævende hændelser og driftsstop kan undgås.

Inspecta's SLOFEC teknologi lever op til nutidens høje krav indenfor kraft, varme, olie, gas og petrokemiske industri. SLOFEC anvender hvirvelstrøm- princippet i kombination med et magnetisk felt. Ved hjælp af induceret magnetisme er det muligt at påvise alle former for materielle tab dybt inde i materialet. Teknikken er en inspektionsmetode, der bruges til at identificere interne og eksterne korrosioner og mangler i tynde og tykke metalplader samt i rør.

Teknikken kan bruges til scanning af rør og gulve og er yderst effektiv, når test af genstande såsom rørledninger, tanktage, tankgulve, tankvægge, kugler, og cisterner skal foretages. Størstedelen af materialer og dimensioner kan testes ved hjælp SLOFEC.

 Fordele ved scanning med SLOFEC

*Komplette non-destruktive kontroller
* Pålidelige inspektionsresultater
* Høj inspektionsrate
* Afprøvning gennem belægninger såsom maling lag med en tykkelse på op til 10 mm
* Høj påvisningsfølsomhed af defekter i tykkelser på op til 35 mm
* En klar adskillelse af interne og eksterne fejl
* Inspektion ved højere temperaturer
* Giver klare farvebaserede kortlægninger af skadesomfanget i brugervenlige rapporter