Test af lagertanke

 :

Test af lagertanke

Lagertanke og deres komponenter står over for adskillige udfordringer i dit procesmiljø: Tankindhold, vejret eller driftsbetingelser kan føre til utætheder, som skader både mennesker og miljø. Blokerede ventilationskanaler og afløb, defekte trapper, overtrådte buntvægge og lignende kan blive sikkerhedsrisici. Mulig forringelse volder problemer. For at holde beholderen intakt og for at træffe de rigtige vedligeholdelseshandlinger på det rigtige tidspunkt kræves indgående ekspertise og præcise oplysninger fra regelmæssige eftersyn. Her kan Inspecta hjælpe dig.

Inspectas service-pakke giver oplysninger om tilstanden af ​​din tank. Under en inspektion af tanken undersøges dens tilbehør for at opdage eventuelle tegn på beskadigelse eller defekter såsom slitage, revner og korrosion. Dette kan gøres enkelt, omkostningseffektivt, illustrativt og pålideligt med vore avancerede ikke-destruktive prøvninger (NDT).

Vi kan for eksempel kortlægge tankgulvet med LFET Floorscan metode, som frembringer et visuelt kort over tilstanden af ​​gulvplader. For kortlægning af korrosion af skallen kan der laves en ultralydscrawler af pladerne.  Tilslutning af rør kan nemt scannes med langtrækkende ultralydstestmetoder. Inspektioner kan ske, når tanken er i brug eller ikke - afhængigt af, hvad der skal gøres.

Inspecta bruger de nyeste metoder og teknikker til din fordel, så du kan planlægge frem i tiden; have inspektioner, når det er passende for dig; målrette den vedligeholdelse, der kræves og anvende den måde, der er mest sikker i den næste brugsperiode. Ud over den nyeste teknik laver vi konstant produktudvikling med input fra vore kunder. I henhold til hver enkelt kundes behov planlægger vi også de bedste måder og tidspunkter, hvor inspektioner eller moderniseringer skal foretages.  


Inspectas ekspertområde omfatter også en lang række andre ydelser til tanke. Vi kan for eksempel bestemme en tanks volumen med et 3D lasermålesystem. De fleste fordele kan opnås i tæt samarbejde med vore inspektører/tekniske konsulenter og dig som kunde. Sammen kan vi foretage beregninger, der vedrører tankens driftstilstand og foretage forebyggende og risikobaseret vedligeholdelse og eftersyn. 

Fordele ved inspektion af lagertanke

 

- Avancerede testmetoder gør det muligt at inspicere, mens tanken er i brug 

- Vurderer tilstanden af ​​tank fra top til gulv med alt tilbehør
- Forhindrer lækager og uheld
- Beskytter miljøet
- Øger sikkerheden
- Maksimerer produktionstid og rentabilitet
- Hjælper dig til at tage rigtige beslutninger vedr. vedligeholdelse på det rigtige tidspunkt