Kedler

 :

Kedler

Pålidelighed, sikkerhed og anvendelighed er afgørende for kraftværker. Kedler og komponenter i varme omgivelser har en begrænset levetid, og derfor er forebyggende tilstandsovervågning meget vigtig. For at du kan træffe de rigtige foranstaltninger på det rigtige tidspunkt og optimere brugen af kedlen - det vil sige hindring af lækager, uheld og afbrydelser - af hensyn til sikkerhed, miljø og maksimal driftstid. Inspecta hjælper kunderne med at opdage potentielle fejl tidligt og at målrette udskiftning af aktiviteter til de rigtige steder.

Den største udfordring for kedler er revner og korrosion. Den måde kedlen driveshar også en effekt på levetiden. I alle tilfælde er det vigtigt at finde fejlene tidligt. Avancerede og pålidelige, ikke-destruktiv prøvninger (NDT) er en vigtig del af vor løsning. Inspecta er førende inden for anvendelse af nye teknologier til gavn for vore kunder. For eksempel kan vore nyeste programmer anvendes under den daglige drift. Det gør os i stand til at finde skader, mekanismer og skaffe værdifulde oplysninger uden at stoppe produktionen. 

Med vor hjælp kan du planlægge; forhindre, at fejl gentager sig; få udført inspektioner, når det passer dig og bruge kedlen sikkert. Inspecta har bred erfaring med og viden indenfor kedelanlæg. Med omhyggelig planlægning og projektstyring kan der målrettet opgraderes præcist og få gennemført projekter, der både er tids- og omkostnings besparende. Vigtigst er det, at vi kan gøre det forebyggende arbejde i tæt samarbejde med vore kunder.


Inspecta støtter dig også i kvalitetssikring under bygnings eller moderniseringsfaser. For eksempel er overvågning af svejsning og svejsetester kombineret med projekt- og metodeplanlægning kritisk. Vi kan også udføre inspektion på svejsede konstruktioner, test styrke og sejhed samt bestemme brudmekanismer. Svejsetests kan ske i vort eget DT laboratorium.

Fordele ved test af kedler


- Minimerer driftsfejl og produktionsstop ved at reagere på fejl
- Opdager problemer, før de forårsager skader
- Forhindrer lækager og uheld
- Penge spares
- Sikrer valsningen
- Beskytter miljøet
- Fremmer sikkerhed på arbejdspladsen