Afprøvning

 :

Afprøvning

For at beskytte din daglige drift skal fejl og mangler opdages tidligt. For eksempel skal du være sikker på, om egenskaberne af et materiale eller kvaliteten af ​​en svejsning er god nok til at modstå ekstreme tryk. Inspecta foretager de nødvendige henstillinger, der kan sikre høj kvalitet, vedligeholdelse, leverancer og installationer.

Inspecta tilbyder ekspertydelser i både ikke-destruktiv og destruktiv test. Vi bruger avancerede metoder til at afsløre skjulte fejl og højt kvalificerede medarbejdere til tolkning af ​​resultaterne. Vi har også  know-how og det rette udstyr til måling og kalibrering af tryk, varme, volumen eller flow. Uanset objektet eller dennes brug ved vi, hvilke testmetoder, der passer dig bedst; giver de mest præcise resultater og hvordan man kan analysere dem.

Førende indenfor udviklingen i Nordeuropa

For at imødekomme vore kunders behov og fremtidige udfordringer researcher vi meget i tæt samarbejde med vore kunder. Vor store viden indenfor for eksempel edb-baseret røntgenfotografering eller langtrækkende ultralydsmetoder gør os i stand til at udvikle nye avancerede tjenester. På området indenfor NDT er Inspecta førende i det nordlige Europa.