Cambiprocessen hos Biovakka

 :

Cambiprocessen hos Biovakka

Biovakka Suomi Oy i Turku, Finland, producerer varme, el og gødning fra slam og affald. Da man byggede nyt bioaffaldanlæg blev der gjort en stor indsats for at gøre det til en effektiv og sikker arbejdsplads. For at sikre maksimeret produktionstid og biogas-output valgte Biovakka Cambiprocessen til slambehandling og Inspecta til at foretage sikkerhedsinspektioner.

Ekstremt høje sikkerhedskrav

Cambi-Termisk Hydrolyse Processen (THP) er en højtryks-damp-forbehandling for anaerob nedbrydning af slam og bioaffald.

Slammet opvarmes til 160˚ C med damp ved 6 bar tryk. I henhold til Trykudstyrsdirektivet 97/23/EF betød det, at Biovakkas udstyr skulle inspiceres.

"Tænk, hvilket tryk, der kunne opbygges, hvis en overtryksventil ikke ville åbne efter hensigten, og den skade, det kunne medføre. Vi har brug for hjælp udefra med hensyn til inspektioner. De krav, vi stiller til dem, vi vælger som partner, er ekstremt høje", siger Stefan Sandbacka, Cambiagent i Finland, som arbejder tæt sammen med Biovakka.

Suprem tilgængelighed

Inspecta er autoriseret til at udføre prøvning og certificering af et nationalt akkrediteringsorgan i overensstemmelse med internationale vurderinger inden for rammerne af det europæiske samarbejde om akkreditering (EA). Som et akkrediteret organ i overensstemmelse med Trykudstyrsdirektivet 97/23/EF tilbød Inspecta præcis den løsning, som Biovakka bad om - og mere til.

"Inspecta ledede mere eller mindre hele processen. Alt blev undersøgt. Under byggeriet havde vi nogle problemer med sene leverancer og havde brug for Inspectas ydelser med det samme. To gange var det endda i løbet af weekenden!", siger Stefan Sandbacka. "Men Inspecta var altid i stand til at forsyne os med kvalificeret personale, så vi kunne fortsætte uden yderligere forsinkelse. Man kan ikke undgå at blive imponeret."

Fleksibilitet for fremtidig vækst

"Inspecta har ekspertisen, men er stadig meget fleksible. Præcis den slags partner vi har brug for for at kunne vokse i fremtiden", udtaler Janne Lehtonen, Manager hos Biovakka.