Sami Hemminki, NDT-specialist

Sami Hemminki er Inspecta's specialist indenfor "Guided Wave Ultralyd Testing." Det nyeste metode inden for NDT-tests har betydet nye spændende opgaver for Sami. Som ansvarlig for den metode udfører han ikke blot daglige jobs med kunderne, men arrangerer også interne uddannelser af Inspecta medarbejdere i alle lande, forbereder testinstruktion, deltager i salgsindsats og tager sig af selve udstyret.

Hvordan er du blevet NDT-specialist?
"Efter jeg afsluttede min bachelor i ingeniørvidenskab (maskiner og produktionsteknologi) søgte jeg en stilling som NDT trainee hos Inspecta. Jeg vidste ikke så meget om NDT, men den toårige praktikperiode var en god introduktion til feltet. Som praktikant fik jeg uddannelse i forskellige metoder, såsom visuelt, magnetisk partikel og ultralydsprøvning. Efter et år som NDT-inspektør blev jeg spurgt, om jeg gerne ville lære mere om denne nye teknologi. Det gjorde jeg! "

Har du planer for mere uddannelse?
"Inspecta investerer meget for at udvikle nye metoder. Jeg synes, det er godt, at vi altid ønsker at gå fremad. Det giver os medarbejdere store udviklingsmuligheder, så vi kan påvirke vor egen karriere. Det er mere et spørgsmål om vilje: jeg kan lære om nyt udstyr og metoder, hvis jeg ønsker det. Mange udviklingsprojekter er internationale, hvilket bringer en anden vinkel til min udvikling. Personligt er jeg ivrig efter at lære nye ting hele tiden. "

Hvad ser du som de bedste aspekter i dit arbejde?
"Ud over muligheden for at påvirke min karriere kan jeg også påvirke mine arbejdsdage, hvilket betyder meget variation. Jeg kan lide at udføre konkrete opgaver, for eksempel på et kraftværk eller et raffinaderi, men også beskæftige mig med kontoropgaver. Vort team har et fantastisk arbejdsklima. Vi er en meget glad team. "

 

Navn: Sami Hemminki
Alder: 28 år
Stilling: NDT-specialist
Hvilken linie: Test
Location: Espoo, Finland