Logistik og transport

 :

Logistik og transport

Hold det hele kørende med hjælp af inspektion, afprøvning og certificering

For at holde kundernes deadlines og for at være så effektiv som muligt kræver det, at alle stumper og stykker passer sammen - året rundt og i hele verden. En enkelt fejl i kæden kan ødelægge hele billedet. At sikre anvendeligheden af ​​produktion eller udstyr er vigtigt for kontinuiteten i virksomhedens drift. Med højere krav til miljøvenlige valg fra kunder og myndigheder er miljømæssig ansvarlighed også afgørende.

Vejnet, jernbane-, sø-eller luftfart - alle de omfattede områder

Inspecta yder støtte lige fra fremstilling, opbevaring, genbrug, vejtransporter, togtrafik, søtransport og luftfart. Dermed sørger du for, at dit udstyr er sikkert og i god stand. Fra ADR-tanke til hejse-enheder, transportbåndvægte, lagertanke, elektrisk jernbanenet, havneenheder, fly og meget mere. Inspecta vurderer og certificerer ledelsessystemer eller hjælper med at finde fejl.