Energi & Kraft

 :

Energi & Kraft

Sikker drift og maksimal tilgængelighed for at opretholde rentabiliteten

Indenfor generering af varme og elektricitet sker der mange udfordringer, og der er potentielle farer. Industrien skal både sikre uafbrudt forsyning og imødekomme krav, der relaterer til sikkerhed og miljø. Produktionssystemer er komplekse, og fatale sammenbrud kan opstå, hvis anlæg ikke er korrekt udformet og overvåges samt vedligeholdes korrekt. Desuden er nye innovative ideer nødvendige for at imødekomme de stigende krav om højere pålidelighed og sikkerhed.

Få de rigtige værktøjer til at træffe de rigtige beslutninger

Vi har arbejdet med sikkerhed og know-how inden for energibranchen i mange år. Vi hjælper med at analysere levetiden af dit udstyr og med at finde kritiske områder. Ved hjæp af avanceret NDT-udstyr er vi i stand til at opdage fejl og mangler på et tidligt tidspunkt. Vi hjælper med kvalitetskontrol og oprettelse af  risikobaseret vedligeholdelse, modernisering og investeringsplaner.


Vi ved, at du skal opnå sikker drift og maksimere adgangen for at opretholde rentabiliteten. Med Inspecta vil du have de rigtige værktøjer til at træffe de rigtige beslutninger på rette tidspunkt.